auto elektrika banja luka
auto elektrika

Auto elektrika

Generator struje na vozilu, proizvodi struju i regulira punjenje akomulatora , te podržava napon od 14V u radu automobila. U današnje vrijeme gabariti i težina elektrokomponenti uvelike je smanjena, a suprotno tome povećana je snaga samog urađaja, pa tako da danas “mali” elektrookretač ima snagu od 2-3 kW te snaga generatora se danas penje do 220A, a kao neki normalni odnos je oko 70-100 A dok je to pred samo 10 godina bio 50A, a gabariti su se uvelike smanjili. Sve te elektrokomponente su danas veoma iskorištene i pate od velikog grijanja i okretaja odn. vrtnje motora.

Auto elektrika

© Ford Lazic 2017 Ford Lazic - redizajn web sajtova Banja Luka